มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1021] จำนวนหน้า [52] แสดงจำนวนที่ [1001-1020]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
2074 Curupira Curupira 68 3,096 3,732 2,700 ไม่ตก ไม่ใช่
2076 Shadow of Deception Shadow of Deception 105 190,800 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2077 Shadow of Illusion Shadow of Illusion 105 244,400 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2078 Shadow of Pleasure Shadow of Pleasure 105 206,660 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2081 Suspicious Hydra Strange Hydra 34 854 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2082 Piranha Piranha 75 4,522 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2158 Hornet Hornet 1 60 162 120 ไม่ตก ไม่ใช่
2159 Giant Hornet Giant Hornet 1 60 162 120 ไม่ตก ไม่ใช่
2160 Luciola Vespa Luciola Vespa 1 60 162 120 ไม่ตก ไม่ใช่
2200 Taini Taini 1 1 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2202 MVP! Kraken MVP! Kraken 124 5,602,800 5,899,992 5,766,666 4525 ไม่ใช่
2206 Kraken Leg Kraken Tentacle 124 39,190 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2308 Zanzou Zanzou 1 50 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
3300 ???????? ???????? 90 68,430 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
3942 Peco Peco 1 Peco Peco 1 19 1,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
3943 Peco Peco 2 Peco Peco 2 19 1,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
3995 Boss Event Day Boss Event Day 99 10,000,000 3,000,000 600,000 ไม่ตก ไม่ใช่
3997 Demon Pungus Demon Pungus 56 7,259 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
3998 Sea Otter Sea Otter 59 9,999 18,288 9,852 ไม่ตก ไม่ใช่
3999 Fur Seal Seal 63 9,114 22,590 10,944 ไม่ตก ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52