มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1021] จำนวนหน้า [52] แสดงจำนวนที่ [961-980]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1994 Luciola Vespa Luciola Vespa 104 32,600 97,800 68,460 4445 ไม่ใช่
1995 Pinguicula Pinguicula 80 13,680 41,040 20,520 ไม่ตก ไม่ใช่
1997 Tatacho Tatacho 106 39,500 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1998 Hillslion Hillslion 105 34,600 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1999 Centipede Larva Centipede Larva 80 12,000 21,600 28,800 4452 ไม่ใช่
2008 Woomawang Woomawang 82 4,000,000 600,000 600,000 ไม่ตก ไม่ใช่
2009 Woomawang Woomawang 82 2,000,000 600,000 600,000 ไม่ตก ไม่ใช่
2010 Ox Ox 66 500,000 60 60 ไม่ตก ไม่ใช่
2013 Draco Draco 82 18,300 36,600 24,600 4444 ไม่ใช่
2014 Draco Egg Draco Egg 67 9,822 7,200 9,600 ไม่ตก ไม่ใช่
2015 Dark Pinguicula Dark Pinguicula 83 8,780 46,440 31,200 ไม่ตก ไม่ใช่
2016 Aqua Elemental Aqua Elemental 83 33,220 32,580 91,800 4443 ไม่ใช่
2017 Rata Rata 107 216,600 420,072 204,000 ไม่ตก ไม่ใช่
2018 Duneyrr Duneyrr 107 265,100 498,180 312,000 ไม่ตก ไม่ใช่
2019 Ancient Tree Ancient Tree 102 30,030 66,120 53,400 ไม่ตก ไม่ใช่
2020 Rhyncho Rhyncho 85 18,900 12,240 36,000 ไม่ตก ไม่ใช่
2021 Phylla Phylla 85 23,880 18,240 39,600 ไม่ตก ไม่ใช่
2022 MVP! Nidhoggr's Shadow MVP! Nidhoggr's Shadow 117 3,450,000 28,800,000 23,400,000 ไม่ตก ไม่ใช่
2023 Dark Shadow Dark Shadow 114 42,900 126,000 84,000 4449 ไม่ใช่
2024 Bradium Golem Bradium Golem 101 45,200 84,000 113,520 ไม่ตก ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52