มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1021] จำนวนหน้า [52] แสดงจำนวนที่ [941-960]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1974 Banshee Master Banshee Master 84 47,222 180,000 144,000 4450 ไม่ใช่
1975 Beholder Master Beholder master 70 24,150 54,000 68,400 ไม่ตก ไม่ใช่
1976 Cobalt Mineral Cobalt Mineral 72 29,665 73,992 62,274 ไม่ตก ไม่ใช่
1977 Heavy Metaling Heavy Metaling 73 28,433 55,920 52,986 ไม่ตก ไม่ใช่
1978 Hell Apocalips Hell Apocalypse 86 65,433 279,996 192,000 ไม่ตก ไม่ใช่
1979 Zukadam Zakudam 82 43,699 163,278 97,800 ไม่ตก ไม่ใช่
1980 MVP! Kubkin MVP! Kublin 85 1,176,000 600,000 600,000 ไม่ตก ไม่ใช่
1981 Safeguard Chief Safeguard Chief 88 111,111 21,708 9,834 ไม่ตก ไม่ใช่
1982 Orc Sniper Orc Sniper 85 62,000 10,374 10,722 ไม่ตก ไม่ใช่
1983 Depraved Orc Spirit Depraved Orc Spirit 87 80,087 27,006 402 ไม่ตก ไม่ใช่
1984 Shaman Cargalache Shaman Cargalache 58 50,058 29,220 588 ไม่ตก ไม่ใช่
1985 Dandelion Member Dandelion Member 37 5,176 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1986 Tatacho Tatacho 106 39,500 142,200 82,950 4442 ไม่ใช่
1987 Centipede Centipede 110 45,662 164,382 95,892 4447 ไม่ใช่
1988 Nepenthes Nepenthes 75 10,350 31,050 15,522 ไม่ตก ไม่ใช่
1989 Hillslion Hillslion 105 34,600 124,560 72,660 4453 ไม่ใช่
1990 Hardrock Mammoth Hardrock Mammoth 115 4,137,000 4,964,400 2,482,200 ไม่ตก ไม่ใช่
1991 Tendrillion Tendrilion 113 3,657,330 4,388,796 2,194,398 ไม่ตก ไม่ใช่
1992 Cornus Cornus 108 41,220 185,124 26,562 4448 ไม่ใช่
1993 Naga Naga 111 46,708 182,160 98,088 ไม่ตก ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52