มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1021] จำนวนหน้า [52] แสดงจำนวนที่ [781-800]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1813 Hydro Hydrolancer 99 1,880,000 24,000,000 12,000,000 ไม่ตก ไม่ใช่
1814 Moonlight Flower Moonlight Flower 80 30,000 180,000 180,000 ไม่ตก ไม่ใช่
1815 Rice Cake Rice Cake 12 20 0 0 7613 ไม่ใช่
1816 Gourd Gourd 12 1,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1817 Detale Detarderous 99 8,880,000 27,000,000 15,000,000 ไม่ตก ไม่ใช่
1818 Alarm Alarm 58 10,647 0 0 7703 ไม่ใช่
1819 Bathory Bathory 44 5,415 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1820 Bigfoot Bigfoot 25 1,619 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1821 Desert Wolf Desert Wolf 27 1,716 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1822 Deviruchi Deviruchi 46 6,666 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1823 Freezer Freezer 72 8,636 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1824 Garm Baby Baby Hatii 61 20,199 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1825 Christmas Goblin Christmas Goblin 25 1,176 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1826 Myst Myst 38 3,745 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1827 Sasquatch Sasquatch 30 3,163 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1828 Gullinbrusti Gullinbrusti 20 20 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1829 Sword Guardian Sword Master 86 152,533 930,078 735,624 4427 ไม่ใช่
1830 Bow Guardian Bow Master 80 80,404 300,894 138,036 4428 ไม่ใช่
1831 Salamander Salamander 91 97,934 432,000 330,000 4429 ไม่ใช่
1832 MVP! Ifrit MVP! Ifrit 99 7,700,000 18,925,926 18,687,120 4430 ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52