มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1021] จำนวนหน้า [52] แสดงจำนวนที่ [661-680]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1693 Plasma Plasma 56 8,400 13,200 12,600 4389 ไม่ใช่
1694 Plasma Plasma 43 5,700 12,000 6,000 4389 ไม่ใช่
1695 Plasma Plasma 47 7,600 12,000 6,000 4389 ไม่ใช่
1696 Plasma Plasma 49 5,900 12,000 6,000 4389 ไม่ใช่
1697 Plasma Plasma 44 8,200 12,000 6,000 4389 ไม่ใช่
1698 Deathword Death Word 65 18,990 17,916 29,472 4388 ไม่ใช่
1699 Ancient Mimic Ancient Mimic 60 8,080 17,700 15,900 4387 ไม่ใช่
1700 Observation Dame of Sentinel 81 65,111 239,232 198,720 4392 ไม่ใช่
1701 Shelter Mistress of Shelter 80 38,000 174,060 150,660 4393 ไม่ใช่
1702 Retribution Baroness of Retribution 79 46,666 169,992 198,720 4391 ไม่ใช่
1703 Solace Lady Solace 77 25,252 126,000 150,660 4394 ไม่ใช่
1704 Thanatos Odium Odium of Thanatos 92 72,389 530,520 383,280 4396 ไม่ใช่
1705 Thanatos Despero Despero of Thanatos 88 86,666 372,006 307,320 4397 ไม่ใช่
1706 Thanatos Maero Maero of Thanatos 83 62,000 340,194 383,280 4395 ไม่ใช่
1707 Thanatos Dolor Dolor of Thanatos 83 59,922 259,200 307,320 4398 ไม่ใช่
1708 MVP! Thanatos MVP! Memory of Thanatos 99 445,660 21,996,000 12,870,360 4399 ไม่ใช่
1709 Thanatos Odium Odium of Thanatos 92 72,389 60,000 30,000 ไม่ตก ไม่ใช่
1710 Thanatos Despero Despero of Thanatos 88 86,666 60,000 30,000 ไม่ตก ไม่ใช่
1711 Thanatos Maero Maero of Thanatos 83 62,000 60,000 30,000 ไม่ตก ไม่ใช่
1712 Thanatos Dolor Dolor of Thanatos 83 59,922 60,000 30,000 ไม่ตก ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52