มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1021] จำนวนหน้า [52] แสดงจำนวนที่ [21-40]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1026 Munak Munak 30 2,872 3,606 1,908 4090 ไม่ใช่
1028 Soldier Skeleton Soldier Skeleton 29 2,334 2,232 1,356 4086 ไม่ใช่
1029 Isis Isis 47 7,003 22,254 9,300 4116 ไม่ใช่
1030 Anacondaq Anacondaq 23 1,109 1,800 894 4062 ไม่ใช่
1031 Poporing Poporing 14 344 486 264 4033 ไม่ใช่
1032 Verit Verit 38 5,272 5,010 3,102 4107 ไม่ใช่
1033 Elder Willow Elder Willow 20 693 978 606 4052 ไม่ใช่
1034 Thara Frog Thara Frog 22 2,152 1,314 828 4058 ไม่ใช่
1035 Hunter Fly Hunter Fly 42 5,242 9,102 5,712 4115 ไม่ใช่
1036 Ghoul Ghoul 40 5,418 6,528 3,732 4110 ไม่ใช่
1037 Side Winder Side Winder 43 4,929 11,976 5,958 4117 ไม่ใช่
1038 MVP! Osiris MVP! Osiris 78 415,400 429,000 171,600 4144 ไม่ใช่
1039 MVP! Baphomet MVP! Baphomet 81 668,000 643,500 227,370 4147 ไม่ใช่
1040 Golem Golem 25 3,900 2,790 564 4072 ไม่ใช่
1041 Mummy Mummy 37 5,176 4,800 3,612 4106 ไม่ใช่
1042 Steel Chonchon Steel Chonchon 17 530 654 426 4042 ไม่ใช่
1044 Obeaune Obeaune 31 3,952 3,864 2,442 4093 ไม่ใช่
1045 Marc Marc 36 6,900 5,928 3,750 4105 ไม่ใช่
1046 MVP! Doppelganger MVP! Doppelganger 72 249,000 308,880 64,350 4142 ไม่ใช่
1047 Peco Peco Egg Peco Peco Egg 3 420 24 24 4007 ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52