มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1021] จำนวนหน้า [52] แสดงจำนวนที่ [261-280]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1288 Emperium Emperium 90 68,430 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1289 Maya Purple Maya Purple 81 55,479 62,976 23,358 4198 ไม่ใช่
1290 Skeleton General Skeleton General 73 17,402 49,020 20,220 4221 ไม่ใช่
1291 Wraith Dead Wraith Dead 74 43,021 62,046 21,708 4189 ไม่ใช่
1292 Mini Demon Mini Demon 68 32,538 50,376 22,332 4204 ไม่ใช่
1293 Creamy Fear Creamy Fear 62 13,387 44,190 16,146 4298 ไม่ใช่
1294 Killer Mantis Killer Mantis 56 13,183 39,054 14,196 4301 ไม่ใช่
1295 Owl Baron Owl Baron 75 60,746 65,802 28,866 4238 ไม่ใช่
1296 Kobold Leader Kobold Leader 65 18,313 44,592 16,278 4291 ไม่ใช่
1297 Ancient Mummy Ancient Mummy 64 40,599 48,240 20,994 4248 ไม่ใช่
1298 Zombie Master Zombie Master 62 14,211 45,660 16,956 4274 ไม่ใช่
1299 Goblin Leader Goblin Leader 64 20,152 36,216 13,104 4155 ไม่ใช่
1300 Caterpillar Caterpillar 64 14,439 37,632 18,642 4289 ไม่ใช่
1301 Am Mut Am Mut 61 12,099 46,254 16,140 4245 ไม่ใช่
1302 Dark Illusion Dark Illusion 77 103,631 66,978 25,086 4169 ไม่ใช่
1303 Giant Hornet Giant Hornet 56 13,105 34,710 12,036 4271 ไม่ใช่
1304 Giant Spider Giant Spider 55 11,874 37,266 12,876 4270 ไม่ใช่
1305 Ancient Worm Ancient Worm 67 22,598 49,044 22,692 4249 ไม่ใช่
1306 Leib Olmai Leib Olmai 58 24,233 36,066 13,026 4188 ไม่ใช่
1307 Cat o' Nine Tails Cat o' Nine Tails 76 64,512 65,214 25,698 4290 ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52