มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1021] จำนวนหน้า [52] แสดงจำนวนที่ [201-220]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1219 Knight of Abyss Abysmal Knight 79 36,140 50,814 37,608 4140 ไม่ใช่
1220 Desert Wolf Desert Wolf 27 1,716 2,328 1,452 4082 ไม่ใช่
1221 Savage Savage 26 2,092 2,142 1,356 4078 ไม่ใช่
1229 Fabre Fabre 2 63 18 12 4002 ไม่ใช่
1230 Pupa Pupa 2 427 12 24 4003 ไม่ใช่
1231 Creamy Creamy 16 595 576 384 4040 ไม่ใช่
1232 Peco Peco Egg Peco Peco Egg 3 420 24 24 4007 ไม่ใช่
1234 Yoyo Yoyo 19 879 810 510 4051 ไม่ใช่
1235 Smoking Orc Smoking Orc 24 1,400 1,566 960 4066 ไม่ใช่
1236 Ant Egg Ant Egg 4 420 30 24 4013 ไม่ใช่
1237 Andre Andre 17 688 654 426 4043 ไม่ใช่
1238 Piere Piere 18 733 732 468 4043 ไม่ใช่
1239 Deniro Deniro 19 760 810 510 4043 ไม่ใช่
1240 Picky Picky 3 80 24 18 4008 ไม่ใช่
1241 Picky Picky 4 83 30 24 4011 ไม่ใช่
1242 Marin Marin 15 742 396 264 4196 ไม่ใช่
1243 Sasquatch Sasquatch 30 3,163 3,174 1,914 4216 ไม่ใช่
1244 Christmas Jakk Christmas Jakk 38 3,581 6,678 4,128 4109 ไม่ใช่
1245 Christmas Goblin Christmas Goblin 25 1,176 1,692 1,026 4060 ไม่ใช่
1246 Christmas Cookie Christmas Cookie 28 2,090 2,766 1,704 4235 ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52