มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1021] จำนวนหน้า [52] แสดงจำนวนที่ [181-200]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1196 Skeleton Prisoner Skeleton Prisoner 52 8,691 14,796 9,372 4222 ไม่ใช่
1197 Zombie Prisoner Zombie Prisoner 53 11,280 15,810 10,344 4275 ไม่ใช่
1198 Dark Priest Dark Priest 79 101,992 73,152 30,912 4171 ไม่ใช่
1199 Punk Punk 43 3,620 10,194 6,198 4313 ไม่ใช่
1200 Zherlthsh Zealotus 63 18,300 21,648 13,824 4277 ไม่ใช่
1201 Rybio Rybio 71 9,572 37,902 21,120 4194 ไม่ใช่
1202 Phendark Phendark 73 22,729 40,956 20,658 4329 ไม่ใช่
1203 Mysteltainn Mysteltainn 76 33,350 38,742 30,954 4207 ไม่ใช่
1204 Tirfing Ogretooth 71 29,900 32,472 25,410 4254 ไม่ใช่
1205 Executioner Executioner 65 28,980 28,380 21,216 4250 ไม่ใช่
1206 Anolian Anolian 61 18,960 35,400 22,200 4234 ไม่ใช่
1207 Sting Sting 61 9,500 24,486 17,820 4226 ไม่ใช่
1208 Wander Man Wanderer 74 8,170 34,716 28,380 4210 ไม่ใช่
1209 Cramp Cramp 56 4,720 13,800 9,078 4296 ไม่ใช่
1211 Brilight Brilight 46 5,562 10,956 7,986 4213 ไม่ใช่
1212 Iron Fist Iron Fist 47 4,221 8,610 9,120 4239 ไม่ใช่
1213 High Orc High Orc 52 6,890 21,708 9,834 4322 ไม่ใช่
1214 Choco Choco 43 4,278 7,590 7,590 4285 ไม่ใช่
1215 Stem Worm Stem Worm 40 6,136 8,712 5,634 4224 ไม่ใช่
1216 Penomena Penomena 57 7,256 17,220 13,200 4314 ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52