มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1021] จำนวนหน้า [52] แสดงจำนวนที่ [1-20]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ▲ ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
3300 ???????? ???????? 90 68,430 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1713 Acidus Acidus 80 51,112 168,258 48,138 4378 ไม่ใช่
1716 Acidus Acidus 76 39,111 86,352 25,218 4379 ไม่ใช่
1757 Acidus Acidus 80 51,112 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1759 Acidus Acidus 76 39,111 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1769 Agav Agav 73 29,620 58,680 39,732 4409 ไม่ใช่
1786 Agav Agav 73 25,620 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1818 Alarm Alarm 58 10,647 0 0 7703 ไม่ใช่
1193 Alarm Alarm 58 10,647 23,922 13,800 4244 ไม่ใช่
1476 Alarm Alarm 58 10,647 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1521 Alice Alice 62 10,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1275 Alice Alice 62 10,000 21,498 14,400 4253 ไม่ใช่
1735 Alicel Alicel 75 37,520 53,340 32,520 4401 ไม่ใช่
1739 Alicel Alicel 75 37,520 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1736 Aliot Aliot 75 48,290 78,120 24,036 4402 ไม่ใช่
1740 Aliot Aliot 75 43,290 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1737 Aliza Aliza 69 19,000 39,498 20,400 4400 ไม่ใช่
1746 Aliza Aliza 69 15,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1271 Alligator Alligator 42 6,962 8,274 5,196 4252 ไม่ใช่
1301 Am Mut Am Mut 61 12,099 46,254 16,140 4245 ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52