ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "yuno_fild03"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Red Plant 15 3 นาที
Yellow Plant 20 3 นาที
Shining Plant 6 30 นาที
Geographer 50 0 นาที
Goat 80 0 นาที
Harpy 2 30 นาที - 45 นาที
Demon Pungus 40 0 นาที
Sleeper 30 0 นาที
Deviling 1 30 นาที