ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "yuno_fild02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Poring 45 0 นาที
Red Plant 20 3 นาที
Yellow Plant 20 3 นาที
Shining Plant 4 30 นาที
Dustiness 20 0 นาที
Geographer 50 0 นาที
Grand Peco 100 0 นาที
Driller 50 0 นาที
Sleeper 20 0 นาที
Archangeling 1 60 นาที