ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "yuno_fild01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Poring 30 0 นาที
Poporing 40 0 นาที
Dustiness 120 0 นาที
Grand Peco 23 0 นาที
Shining Plant 2 30 นาที
Shining Plant 1 30 นาที
Shining Plant 2 30 นาที
Red Plant 15 3 นาที
Blue Plant 2 30 นาที
Yellow Plant 20 30 นาที
Green Plant 20 30 นาที