ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "yggdrasil01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Blue Plant 5 30 นาที - 40 นาที
Shining Plant 1 30 นาที - 40 นาที
Shining Plant 5 20 นาที - 30 นาที
Yellow Plant 5 20 นาที - 30 นาที
White Plant 5 20 นาที - 30 นาที
Blue Plant 5 20 นาที - 30 นาที
Shining Plant 1 30 นาที - 40 นาที
Blue Plant 5 20 นาที - 30 นาที
Shining Plant 1 20 นาที - 30 นาที
Shining Plant 1 30 นาที - 50 นาที
Shining Plant 1 20 นาที - 30 นาที
Green Plant 1 1 นาที - 2 นาที
Shining Plant 1 20 นาที - 30 นาที
Shining Plant 1 20 นาที - 30 นาที
Shining Plant 1 20 นาที - 30 นาที
Shining Plant 3 30 นาที - 50 นาที
Shining Plant 10 60 นาที - 99 นาที
Green Plant 25 1 นาที - 2 นาที
Red Plant 15 1 นาที - 2 นาที