ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "xmas_fild01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Santa Poring 80 0 นาที
Marin 35 0 นาที
Sasquatch 80 0 นาที
Garm 1 60 นาที