ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "xmas_dun02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Christmas Cookie 40 0 นาที
Cruiser 80 0 นาที
Myst Case 80 0 นาที
Stormy Knight 1 60 นาที
Cookie 40 0 นาที