ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "xmas_dun01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Poring 10 0 นาที
Poporing 20 0 นาที
Mastering 1 30 นาที
Angeling 1 60 นาที
Drops 10 0 นาที
Marin 40 0 นาที
Christmas Cookie 30 0 นาที
Myst Case 5 0 นาที
Chepet 1 20 นาที - 35 นาที
Cookie 40 0 นาที