ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "tur_dun01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Thara Frog 30 0 นาที
Pest 20 0 นาที
Permeter 20 0 นาที
Dragon Tail 55 0 นาที
Spring Rabbit 45 0 นาที