ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "treasure02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Thara frog 10 0 นาที
Megalodon 6 0 นาที
Trijoint 5 0 นาที
Poison Spore 3 2 นาที - 4 นาที
Whisper 5 0 นาที
Kukre 20 0 นาที
Pirate Skeleton 5 0 นาที
Hydra 1 5 นาที - 7 นาที
Hydra 1 5 นาที - 7 นาที
Hydra 1 5 นาที - 7 นาที
Hydra 1 5 นาที - 7 นาที
Hydra 1 5 นาที - 7 นาที
Hydra 1 5 นาที - 7 นาที
Penomena 3 5 นาที - 7 นาที
Whisper 1 5 นาที - 7 นาที
Whisper 1 5 นาที - 7 นาที
Whisper 1 5 นาที - 7 นาที
Hydra 1 5 นาที - 7 นาที
Hydra 1 5 นาที - 7 นาที
Hydra 1 5 นาที - 7 นาที
Hydra 1 5 นาที - 7 นาที
Hydra 1 5 นาที - 7 นาที
Hydra 1 5 นาที - 7 นาที
Hydra 1 5 นาที - 7 นาที
Hydra 1 5 นาที - 7 นาที
Hydra 1 5 นาที - 7 นาที
Hydra 1 5 นาที - 7 นาที
Hydra 1 5 นาที - 7 นาที
Hydra 1 5 นาที - 7 นาที
Whisper 2 4 นาที - 6 นาที
Mimic 3 9 นาที - 13 นาที
Mimic 2 2 นาที - 4 นาที
Penomena 2 2 นาที - 4 นาที
Penomena 1 20 นาที - 30 นาที
Penomena 1 20 นาที - 30 นาที
Pirate Skeleton 3 5 นาที - 7 นาที
Penomena 5 5 นาที - 7 นาที
Pirate Skeleton 1 2 นาที - 4 นาที
Pirate Skeleton 1 2 นาที - 4 นาที
Pirate Skeleton 1 2 นาที - 4 นาที
Pirate Skeleton 6 5 นาที - 7 นาที
Pirate Skeleton 1 5 นาที - 7 นาที
Pirate Skeleton 1 5 นาที - 7 นาที
Pirate Skeleton 1 5 นาที - 7 นาที
Whisper 1 2 นาที - 4 นาที
Whisper 1 2 นาที - 4 นาที
Whisper 1 4 นาที - 6 นาที
Whisper 1 4 นาที - 6 นาที
Marionette 5 3 นาที - 5 นาที
Drake 1 60 นาที