ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "prt_fild10"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Willow 5 0 นาที
Creamy 10 0 นาที
Poporing 15 0 นาที
Elder Willow 75 0 นาที
Lunatic 10 0 นาที
Savage Babe 45 0 นาที
Red Mushroom 15 6 นาที - 9 นาที
Shining Plant 1 30 นาที - 45 นาที