ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "prt_fild09"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
condor 25 0 นาที
Chonchon 45 0 นาที
Steel Chonchon 5 5 นาที - 8 นาที
Peco Peco Egg 20 0 นาที
Picky 40 0 นาที
Picky Egg 40 0 นาที
Muka 5 5 นาที - 8 นาที
Baby Desert Wolf 20 0 นาที
Drops 65 0 นาที
Yellow Plant 3 6 นาที - 9 นาที