ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "prt_fild08"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Poring 80 0 นาที
Fabre 60 0 นาที
Pupa 10 0 นาที
Chonchon 20 0 นาที
Roda Frog 15 0 นาที
Lunatic 15 0 นาที