ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "prt_fild04"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Poring 35 0 นาที
Hornet 15 0 นาที
Roda Frog 10 0 นาที
Rocker 45 0 นาที
Lunatic 25 0 นาที
Green Plant 15 6 นาที - 14 นาที