ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "prt_fild03"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Fabre 40 0 นาที
Pupa 15 0 นาที
Creamy 50 0 นาที
Poporing 35 0 นาที
Thief Bug Egg 10 0 นาที
Yoyo 65 0 นาที
Lunatic 30 0 นาที
Choco 3 50 นาที - 80 นาที
Green Plant 5 3 นาที - 5 นาที
Blue Plant 2 15 นาที - 23 นาที