ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "prt_fild02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Poring 50 0 นาที
Fabre 40 0 นาที
Pupa 15 0 นาที
Mandragora 75 0 นาที
Thief Bug 20 0 นาที
Thief Bug Female 15 0 นาที
Lunatic 30 0 นาที
Eclipse 1 30 นาที - 33 นาที
Shining Plant 1 30 นาที - 45 นาที