ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "prt_fild00"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Poring 55 0 นาที
Hornet 70 0 นาที
Fabre 50 0 นาที
Pupa 10 0 นาที
Roda Frog 15 0 นาที
Creamy 15 0 นาที
Lunatic 40 0 นาที
Shining Plant 1 30 นาที - 45 นาที
Green Plant 5 6 นาที - 9 นาที