ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "pay_fild08"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Poporing 17 0 นาที
Elder Willow 90 0 นาที
Smokie 40 0 นาที
Bigfoot 5 1 นาที - 2 นาที
Green Plant 10 1 นาที - 2 นาที
Shining Plant 1 60 นาที - 90 นาที