ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "pay_fild03"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Poring 70 0 นาที
Fabre 55 0 นาที
Pupa 20 0 นาที
Willow 50 0 นาที
Wormtail 5 5 นาที - 8 นาที
Lunatic 15 0 นาที
Red Mushroom 6 15 นาที - 23 นาที
Green Plant 4 3 นาที - 5 นาที