ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "pay_dun01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Familiar 10 0 นาที
Archer Skeleton 40 0 นาที
Munak 1 7 นาที - 10 นาที
Soldier Skeleton 40 0 นาที
Soldier Skeleton 2 5 นาที - 8 นาที
Smokie 55 0 นาที
Black Mushroom 7 15 นาที - 23 นาที
Eggyra 20 0 นาที
Magnolia 15 0 นาที
Martin 15 0 นาที
Bongun 1 7 นาที - 10 นาที