ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "orcsdun02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Familiar 15 0 นาที
Chonchon 10 0 นาที
Steel Chonchon 10 0 นาที
White Plant 2 3 นาที - 8 นาที
White Plant 3 3 นาที - 8 นาที
Orc Skeleton 40 0 นาที
Orc Skeleton 20 1 นาที - 2 นาที
Zenorc 50 0 นาที
Zenorc 30 1 นาที - 2 นาที
Orc Archer 3 30 นาที - 45 นาที
Orc Lord 1 120 นาที