ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "moc_pryd06"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Isis 10 0 นาที
Verit 10 0 นาที
Mummy 25 0 นาที
Mimic 15 0 นาที
Ancient Mummy 40 0 นาที
Amon Ra 1 60 นาที