ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "moc_pryd05"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Verit 75 0 นาที
Ghoul 15 5 นาที - 8 นาที
Mummy 30 0 นาที
Minorous 120 0 นาที