ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "moc_fild18"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Chonchon 18 0 นาที
Anacondaq 40 0 นาที
Steel Chonchon 29 0 นาที
Drops 23 0 นาที
Hode 120 0 นาที
Muka 75 0 นาที
Yellow Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Yellow Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Yellow Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Yellow Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Yellow Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Yellow Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Yellow Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Yellow Plant 1 3 นาที - 5 นาที