ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "moc_fild17"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Metaller 90 0 นาที
Andre 30 0 นาที
Drops 25 0 นาที
Frilldora 65 0 นาที
Hode 55 0 นาที
Piere 30 0 นาที
Sandman 15 0 นาที
Yellow Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Yellow Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Yellow Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Yellow Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Yellow Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Yellow Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Blue Plant 1 3 นาที - 5 นาที