ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "moc_fild09"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Condor 15 0 นาที
Peco Peco 28 0 นาที
Peco Peco Egg 25 0 นาที
Picky 40 0 นาที
Picky Egg 20 0 นาที
Muka 75 0 นาที
Desert Wolf Babe 50 0 นาที
Yellow Plant 2 3 นาที - 5 นาที
Yellow Plant 2 3 นาที - 5 นาที
Yellow Plant 2 3 นาที - 5 นาที
Yellow Plant 2 3 นาที - 5 นาที
Yellow Plant 2 3 นาที - 5 นาที