ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "mjolnir_12"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Poporing 15 0 นาที
Steel Chonchon 15 0 นาที
Rocker 15 0 นาที
Metaller 20 0 นาที
Ambernite 35 0 นาที
Mantis 45 0 นาที
Earth Petit 3 5 นาที - 8 นาที