ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "mjolnir_10"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Poring 80 0 นาที
Argiope 105 0 นาที
Argos 45 0 นาที
Mastering 1 30 นาที
Angeling 1 30 นาที
Shining Plant 1 30 นาที - 45 นาที
Green Plant 10 3 นาที - 5 นาที