ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "mjolnir_06"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Chonchon 25 0 นาที
Steel Chonchon 5 0 นาที
Thief Bug Male 10 0 นาที
Ambernite 60 0 นาที
Coco 30 0 นาที
Horn 10 0 นาที
Blue Plant 1 6 นาที - 9 นาที
Blue Plant 1 6 นาที - 9 นาที
Red Mushroom 1 3 นาที - 5 นาที
Red Mushroom 1 3 นาที - 5 นาที
Red Mushroom 1 3 นาที - 5 นาที
Red Mushroom 1 3 นาที - 5 นาที
Red Mushroom 1 3 นาที - 5 นาที
Red Mushroom 1 3 นาที - 5 นาที
Red Mushroom 1 3 นาที - 5 นาที
Red Mushroom 1 3 นาที - 5 นาที