ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "mjo_dun01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Familiar 10 0 นาที
Smokie 20 0 นาที
Andre 15 0 นาที
Deniro 15 0 นาที
Drainliar 40 0 นาที
Giearth 10 5 นาที - 8 นาที
Martin 15 0 นาที
Piere 15 0 นาที
Skeleton Worker 5 5 นาที - 8 นาที
Tarou 40 0 นาที