ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "mag_dun02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Kaho 30 0 นาที
Blazer 30 0 นาที
Nightmare Terror 40 0 นาที
Diabolic 25 0 นาที
Deleter 35 0 นาที
Deleter 15 0 นาที
Gig 20 0 นาที