ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "in_sphinx5"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Side Winder 20 0 นาที
Marduk 30 0 นาที
Matyr 20 0 นาที
Requiem 25 0 นาที
Whisper 40 0 นาที
Pasana 80 0 นาที
Mimic 7 10 นาที - 15 นาที
Wraith 1 60 นาที - 90 นาที
Anubis 35 0 นาที
Pharaoh 1 60 นาที