ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "in_sphinx4"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Side Winder 15 0 นาที
Evil Druid 1 10 นาที - 15 นาที
Marduk 85 0 นาที
Minorous 100 0 นาที
Mimic 4 10 นาที - 15 นาที
Pasana 40 0 นาที
Anubis 25 0 นาที