ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "in_sphinx3"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Drainliar 20 0 นาที
Marduk 40 0 นาที
Matyr 40 0 นาที
Requiem 80 0 นาที
Whisper 10 0 นาที
Mimic 2 10 นาที - 15 นาที