ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "in_sphinx2"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Drainliar 25 0 นาที
Matyr 120 0 นาที
Requiem 120 0 นาที
Zerom 50 0 นาที
Whisper 15 0 นาที