ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "in_sphinx1"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Anacondaq 45 0 นาที
Drainliar 40 0 นาที
Requiem 60 0 นาที
Zerom 100 0 นาที