ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "ice_dun03"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Ice Titan 12 0 นาที
Ice Titan 10 120 นาที - 180 นาที
Gazeti 10 2 นาที
Snowier 15 0 นาที
Ice Titan 12 3 นาที
Gazeti 8 5 นาที
Ice Titan 12 3 นาที
Gazeti 8 5 นาที
Ice Titan 12 3 นาที
Gazeti 8 5 นาที
Ice Titan 12 3 นาที
Gazeti 8 5 นาที
Iceicle 2 12 นาที - 17 นาที
Iceicle 5 18 นาที - 23 นาที
Iceicle 3 16 นาที - 21 นาที
Iceicle 3 14 นาที - 19 นาที
Iceicle 3 16 นาที - 21 นาที
Iceicle 7 18 นาที - 23 นาที
Iceicle 6 18 นาที - 23 นาที
Iceicle 3 14 นาที - 19 นาที