ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gld_dun03"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Caterpillar 20 0 นาที
Gullinbursti 10 0 นาที
Creamy Fear 20 0 นาที
Leib Olmai 20 0 นาที
Caterpillar 10 0 นาที
Gullinbursti 10 0 นาที
Creamy Fear 10 0 นาที
Leib Olmai 10 0 นาที
Maya Purple 3 30 นาที
Maya 1 480 นาที