ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gld_dun01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Skeleton General 10 0 นาที
Am Mut 20 0 นาที
Gajomart 10 0 นาที
Am Mut 20 0 นาที
Gajomart 10 0 นาที
Cat o' Nine Tails 3 30 นาที
Vagabond Wolf 1 30 นาที
Eddga 1 480 นาที