ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gl_step"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Mimic 35 1 นาที - 2 นาที
Wraith 80 0 นาที
Wind Ghost 35 0 นาที
Raydric Archer 40 0 นาที