ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gl_prison"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Hunter Fly 10 0 นาที
Whisper 10 0 นาที
Skeleton Prisoner 45 0 นาที
Skeleton Prisoner 1 3 นาที
Zombie Prisoner 45 0 นาที
Zombie Prisoner 1 3 นาที
Brilight 10 0 นาที